Zákroky obecné chirurgie, plastické chirurgie a chirurgie ruky

V rámci obecné chirurgie provádíme ošetření většiny běžných úrazů jako jsou zhmoždění , podvrtnutí , natažení drobných i velkých kloubů a vazů a zlomeniny kostí. Spolupracujeme s RDG oddělením v Jindřichově Hradci .Všechny typy ran řezných sečných bodných atd.. kdekoliv na těle , ošetření drobných popálenin , bodnutí hmyzem , pokousání atd....Dále provádíme základní diagnostiku onemocnění trávicího traktu a pohybového aparátu .

Na vyžádání provádíme excise a exstirpace povrchově uložených afekcí , včetně řešení a rekonstrukcí nedostatku tkáně. Spolupracujeme s oddělením patologické anatomie v Jindřichově Hradci a Plzni.

V rámci naší specializace provádíme diagnostiku a léčbu úrazů a chronických onemocnění ruky .Provádíme ošetření šlach a nervů , konzervativní léčbu zlomenin. Operace syndromu Karpálního tunelu v.. recidiv , ve spolupráci s neurologickými ordinacemi v okolí. Operace a léčbu Dupuytrenovy kontraktury, stenozující tendovaginitidy ( lupavé prsty , m.DeQuervain ) , atd.. Větší zákroky provádíme ve spolupráci s chirurgickým oddělením nemocnice v Jindřichově Hradci .

Zákroky estetické chirurgie

Blepharoplastika

Operace víček

Operace kožních a tukových nadbytků horních a dolních víček. Jsou to nejčastěji prováděné výkony. Slouží k odstranění uvolněné nadbytečné pokožky víček a odstranění tukových váčků (prolapsů), které formují tzv. "pytle" nad a nebo pod očima, v případě dolních víček také napnutí svaloviny okružního svalu. Výkon provádíme ambulantně v místním umrtvení trvá něco kolem jedné hodiny .Je nutno počítat se zhruba týdenní pracovní neschopností. 


Browlifting, Facelifting a Necklifting

Vypnutí kůže čela, obličeje a krku 

Tyto metody slouží k opětovnému vypnutí povislého čela, obličeje a nebo krku a tím dodání mladistvějšího vzhledu. Společným principem je zvednutí a vytažení kožní a někdy i svalově fasciální vrstvy obličeje s odstraněním nadbytečných tkání a přiměřenou tonizací. Lze je provádět samostatně a nebo v některých případech současně. Někdy jsou zákroky kombinovány i s místní liposukcí nebo naopak doplněním tukové tkáně. Podle rozsahu výkonu se provádí buď v místní nebo celkové anestezii, většinou za hospitalizace podle rozsahu zákroku .Mohou trvat i několik hodin. Po operaci je nutno počítat dle závažnosti s pracovní neschopností. 


Otoplastika 

Operace odstálých ušních boltců

Tato operace slouží k ke zformování a přitažení odstálých ušních boltců. Provádí se nejčastěji v místní anestezii na přání i v celkové. Výkon je možno provést ambulantně, trvá asi hodinu. Pracovní neschopnost bývá asi kolem jednoho týdne

Konzultace větších estetických zákroků jako jsou úpravy prsů a břicha , modelace těla provádíme také na našem pracovišti. Samotný výkon bude proveden po dohodě za hospitalizace na chirurgickém oddělení nemocnice Jindřichův Hradec.

Ceník operačních výkonů aktuální k datu provedení je k nahlédnutí v našich ambulancích .


Syndrom karpálního tunelu 

Syndrom karpálního tunelu , nebo také syndrom karpálního kanálu je naším nejčastěji řešeným onemocněním v rámci prováděných výkonů z chirurgie ruky . Jedná se o velmi časté onemocnění , které by se již mohlo zařadit mezi tzv. civilizační onemocnění. Postihuje muže i ženy nejčastěji v produktivním věku a to v poměru asi 3 : 1 ( ženy : muži ) , poměr zastoupení mužů ale v posledních letech mírně roste .Podstata tohoto onemocnění již vyplývá z názvu , patří mezi tzv. úžinové syndromy. Jde o útlak periferního nervu , v tomto případě středového nervu ( nervus medianus ) horní končetiny v anatomicky definované úžině , prostoru v zápěstí , který je dán obloukem zápěstních kostí přemostěným dlaňovým zápěstním vazem (ligamentum carpi  transversum volare  nebo také retinaculum flexorum ).V tomto prostoru probíhají šlachy všech ohýbačů prstů z předloktí do ruky a současně také výše uvedený nerv . Problém nastává pokud dojde například k otoku šlachových obalů nebo jinému stavu , který je uveden dále . Vlivem zvýšeného tlaku v omezeném prostoru dochází jako první k poruše vedení elektrických vzruchů ve středovém nervu a odtud pramenícím subjektivním potížím .Středový nerv obsahuje dva druhy vláken , jednak citlivá ( senzitivní ) a pohybová ( motorická) odtud pramení i povaha potíží jako je brnění konečků prstů od palce a po prsteník  ,poruchy citlivosti těchto prstů , pokud jsou porušena i motorická vlákna tak se výrazně horší i schopnost ruky vykonávat jakýkoliv jemný pohyb vyžadující přesnost a souhru . Tyto skutečnosti mají za následek postupné vyřazení jedince z pracovního i sociálního života ( neschopnost vykonávat zaměstnání , chronické nevyspání atd..) Výskyt tohoto onemocnění je závislý na zevních a vnitřních příčinách , z těch zevních je to například charakter a množství vykonávaných činností jak v zaměstnání tak doma , dále různé sporty ( např. cyklistika ).Z vnitřních příčin jsou to například dědičné propozice jako je anatomická stavba zápěstí , odolnost a vulnerabilita synoviálních tkání, některá onemocnění jako revmatoidní artritis , hypofunkce štítné žlázy , cukrovka či obezita.

Diagnozu stanoví zpravidla neurolog na základě klinického vyšetření a na základě EMG vyšetření , které změří rychlost vedení impulzů nervem a stanoví závažnost a úroveň postižení . Míra postižení se dá rozdělit na  lehký , střední a těžký stupeň . U lehkého stupně je šance na tzv konzervativní léčbu , která zahrnuje režimová opatření jako jsou změna charakteru zátěže, zaměstnání , vyvarování se určitých činností, dále rehabilitace zaměřená na autorelaxační a uvolňující techniky, magnetoterapie , nebo obstřik příčného ligamenta kortikoidem.Dupuytrenova kontraktura


Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova nemoc ( kontraktura) je onemocnění vaziva postihující nejčastěji ruku , plosku nohy( morbus Lederhose ) a u mužů vzácně i penis ( Peyronieova choroba ) Je charakterizovaná novotvorbou uzlů a kontrahujících se pruhů v dlani a na prstech.

Přesná příčina tohoto onemocnění je dodnes nejasná. Častěji se toto onemocnění objevuje při epilepsii, cukrovce (diabetes mellitus), alkoholismu, kouření nebo nemoci jater. Podstatnou roli zde hraje i dědičnost.

Je charakteristická výskytem tuhých uzlů , vtaženin , a vazivových pruhů hlavně ve dlaňi případně i na prstech. S progresí postupně může znemožňovat natažení prstů , potažmo i rozevření ruky k úchopu.

Toto onemocnění je zpravidla nebolestivé , ikdyž ve fázi proliferace ( růstu) se může objevit svědění a pálení kolem rostoucí afekce. Lehké neomezující formy nevyžadují žádnou léčbu , jen kontroly podle rychlosti progrese . Formy omezující úchop a funkci ruky vyžadují operační zásah.Ten může být buď miniinvazivní - jehlové protětí , aplikace enzymu kolagenázy.Nebo klasická chirurgie s otevřením dlaně a prstu a odstraněním vazivových pruhů .

Diagnoza DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA se stanoví klinickým vyšetřením pacienta .Jeden z ukazatelů je tzv "table top test". Kterým si může i sám pacient stanovit závažnost onemocnění , když položí ruku plochou dlaní na rovnou podložku. Pokud není schopen dlaň plně k podložce přitisknout , měl by navštívit lékaře.Důvodem operace mohou být i jiné funkční nebo subjektivní obtíže.

PŘEDOPERAČNÍ POKYNY:

  • k samotnému zákroku je nutné nastupovat zdrávý/á, bez nachlazení, u žen dop. volit termín mimo menstruaci
  • předoperační vyšetření (krevní obraz, sedimentace, krvácivost a srážlivost) nesmí být starší 14-ti dnů před zákrokem

Operace

Chirurgický zákrok se provádí v místním znecitlivení. Při zákroku se odstraní kontrahující tkáně z dlaně, příp. i z oblasti prstů. Operovaná tkáň se hojí jizvou, která se vlivem hojení zkracuje, což může následně omezit pohyblivost prstů. Proto je nutná včasná rehabilitace již několik dní po výkonu. Krátce po zahájení cvičení může být pro pacienta rehabilitace velmi bolestivá, ale velmi důležitou součástí pooperační péče, chceme-li dosáhnout optimálního výsledku. Nedílnou součástí je i "noční dlahování" ruky s max. natažením prstů po dobu cca 4 - 6 měsíců.

POOPERAČNÍ PÉČE

  • odstranění stehů (za cca 14dní)
  • individuální péče o jizvu
  • masáže jizev, vhodná rehabilitace
  • dlouhodobé noční dlahování ( 3 měsíce )
  • ochrana před sluníčkem
  • pravidelné kontroly u operatéra